Performances on Sunday, May 20
12:30pmKeiki Hula of Academy of Hawaiian Arts
1:45pmSakura-Ren Awa-Odori
3:00pmKenny Endo Taiko Ensemble